Insights

Ar neblaivus asmuo turi teisę valdyti autonominį automobilį? Ar neblaivus asmuo turi teisę valdyti autonominį automobilį?
Ar neblaivus asmuo turi teisę valdyti autonominį automobilį?

Autorius – Karolis Kubilevičius

Straipsnyje analizuojama ar neblaivus asmuo turi teisę valdyti autonominį automobilį, esamų įstatymų bei rūpestingumo pareigos kontekste. Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjama autonominio automobilio specifika. Visų pirma buvo nustatyta, kad kalbant apie neblaivaus asmens teisę valdyti autonominį automobilį, autorius problemą nagrinės tik pilnai autonominio automobilio kontekste. Nagrinėjant autonominių automobilio vystymosi eigą bei prognozes, nustatyta, kad neblaiviam asmeniui Jungtinės Amerikos Valstijos įstatymai nedraudžia valdyti autonominio automobilio, o Europos Sąjunga, dėl įstatymų nebuvimo – draudžia. Toliau autorius išskiria autonominio automobilio valdymo ypatumus. Nustatyta, kad autonominio automobilio valdymo ypatumai – valdymas be žmogaus daromos įtakos, leidžia teigti santykį artimesnį naudojimui (keleiviui) nei valdymui, nes už žmogų viską atlieka autonominė sistema.

Antroje straipsnio dalyje analizuojamas alkoholio poveikis, transporto priemonės valdytojo rūpestingumo pareigos kontekste. Nustatyta, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis trukdo vairuotojo rūpestingumo pareigos vykdymui. Toliau autorius išanalizavo alkoholio apribojimo vairuotojams teisinį reglamentavimą. Analizuojant buvo remtasi Lietuvos bei užsienio valstybių įstatymais. Nustatyta, kad maksimalus leistinas alkoholio kiekis priklauso nuo kelių būklės, avarijų skaičiaus bei kitų politinių ir ekonominių klausimų.

Paskutinėje straipsnio dalyje, autorius apibendrino straipsnyje išdėstytą argumentaciją bei išdėstė savo nuomonę dėl neblaivaus asmens teisės valdyti autonominį automobilį. Nors techninių kliūčių nėra, tačiau teisė neblaiviam asmeniui valdyti autonominį automobilį nėra absoliuti. Siekiant nustatyti iki kokio lygio neblaivus asmuo turi teisę valdyti autonominį automobilį, būtina atlikti atskirus tyrimus, analizuojant: kelių infrastruktūrą, transporto, švietimo sistemas, politinio ir ekonominio tikslingumo klausimus.

Read more
Whether using legal currency to purchase randomized virtual goods is considered gambling? Whether using legal currency to purchase randomized virtual goods is considered gambling?
Whether using legal currency to purchase randomized virtual goods is considered gambling?

Author – Karolis Kubilevičius

With the age of technology, new ways to gamble have become possible. Enterprises offering services through virtual platforms have started selling virtual goods to persons of any age. By adding an element of chance and making the virtual good randomized, the user who is spending legal currency to purchase it does not know what he is going to get. Naturally, once a person does not receive his desired virtual good, he is more likely to purchase another virtual good and thus in the process risk getting addicted and suffering side effects of compulsive gambling.

Consequently, in the first paragraph, the author analysed definition and legal regulation of a virtual good in the context of gambling. It was established that a virtual good is an intangible object, which only exists in a digital form and can be purchased with legal currency, but can only be used in an online system or any other similar platform by a single person at the same time. Furthermore, the author found that countries are reluctant to regulate the sale of randomized virtual goods with an exception to a few selected countries.

Secondly, the author analysed the definition of gambling and its negative effects on a person. The author found that gambling consists of three elements: an element of chance; an element of prize and an element of consideration. If one element is removed, the activity can no longer be treated as gambling. Moreover, after conducting an overview of related research, it was established that addiction to gambling can cause biological, psychiatric and social consequences to a person.

Finally, in the last paragraph the author analysed the online gambling regulations in the European Union. The author found that online gambling regulations scope and reach varies from country to country, with each country having different limitations on gambling.

Read more